برنامۀ امتحانات نهایی شهریورماه پایه های دوازدهم

برنامۀ امتحانات نهایی پایه های دوازدهم در نوبت شهریورماه سال تحصیلی 98 - 97

روز و تاریخ رشتۀ ریاضی ـ فیریک رشتۀ علوم تجربی رشتۀ علوم انسانی
شنبه 98/6/2 تعلیمات دینی تعلیمات دینی تعلیمات دینی
دوشنبه 98/6/4 ریاضیات گسسته ریاضی 3 فلسفه 2
چهارشنبه 98/6/6 شیمی 3 شیمی 3 عربی 3
پنج شنبه 98/6/7 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3
شنبه 98/6/9 حسابان 2 زیست شناسی 3 تاریخ 3
یک شنبه 98/6/10 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
سه شنبه 98/6/12 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3
چهارشنبه 98/6/13 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی 3
شنبه 98/6/16 فیزیک 3 فیزیک 3

ریاضی و آمار 3

یک شنبه 98/6/17 عربی 3 عربی 3

جغرافیا 3

شنبه 98/6/23 هندسه 3 --------

علوم و فنون ادبی 3

توجــه: تمامی امتحانات در ساعــت 8 صبح  برگزار خواهد شد.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*