فارسیEnglish

برنامۀ برگزاری امتحانات کتبی دروس غیرنهــایی پایه های دوازدهم در خردادماه 1399

برنامۀ برگزاری امتحانات کتبی دروس غیرنهــایی پایه های دوازدهم  در خردادماه 1399

«دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای»

ردیف

روز و تاریــخ

درس

1

سه شنبه 1399/3/6

نــگــارش

2

پنج شنبه 1399/3/8

مدیریت خانواده

3

شــنبه 1399/3/10

مطالعات فرهنگی (مخصوص دوازدهم انسانی)

ساعت برگزاری امتحانات 9 صبــح

مکان برگزاری: سالن نمازخانۀ دبیرستان

توجه: رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در هنگام برگزاری امتحانات ضروری است.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*