اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

 فارس-فسا خیابان جمهوری اسلامی کوچه شهید حکمتی دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای

تلفن :

 07153335597

 آدرس وب سایت :

www.ekhschool.ir