کادر آموزشی

لیست مشخصات تمام دبیران شاغل در دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای               سال تحصیلی 98-97
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و  رشته تحصیلی  نام  همه دروس مورد تدریس  روزهای حضور
در آموزشگاه
1 مجید آرامش نیا لیسانس فیزیک فیزیک - آزمایشگاه یکشنبه - سه شنبه
2 اصغر آزاد فوق لیسانس علوم قرآن دین و زندگی - مدیریت شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3 مجتبی بردباری لیسانس زیست شناسی زیست شناسی شنبه - دوشنبه
4 محمدعلی بنده خدا لیسانس زبان انگلیسی زبان انگلیسی یکشنبه - سه شنبه
5 غلامرضا بی‍‍ژن کوچی فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ادبیات - علوم و فنون ادبی دوشنبه
6 رضا پیرزاد غیاث آبادی لیسانس زبان و ادبیات فارسی آمادگی دفاعی - ادبیات دوشنبه - سه شنبه
7 رضا توفیق زاده فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی فارسی - نگارش - علوم وفنون ادبی سه شنبه - چهارشنبه
8 بهنام توکلی لیسانس شیمی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم چهارشنبه
9 رضا جوانمرد لیسانس زیست شناسی سه شنبه
10 محمد خالقی فوق لیسانس تربیت بدنی تربیت بدنی شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
11 امید دادفر فوق لیسانس شیمی شیمی 1 ، 2 و 3 شنبه تا چهارشنبه
12 علی اکبر دیده روشن لیسانس کامپیوتر تفکر و سواد رسانه ای شنبه - یکشنبه  - چهارشنبه
13 حمیدرضا ذوالقدر اصلی لیسانس ادبیات آمادگی دفاعی، انسان و محیط زیست ، بهداشت و سلامت عمومی یکشنبه- دوشنبه - سه شنبه
14 خلیل رجایی فوق لیسانس ادبیات نگارش 1 ، 2 و 3 - علوم و فنون ادبی - فارسی 1 شنبه - یکشنبه
15 اردوان رضائیان فوق لیسانس ریاضی ریاضی دهم، ریاضی 2 تجربی، هندسه 1 و 2 و 3 - گسسته، حسابان 1و 2 یکشنبه - چهارشنبه
16 رضا زارعی نژاد لیسانس زبان انگلیسی زبان خارجه 1، 2 و 3 سه شنبه - چهارشنبه
17 علیرضا زنگنه فوق لیسانس شیمی شیمی 3 شنبه - دوشنبه
18 رضا سلیمی فوق لیسانس تاریخ تاریخ دهم و یازدهم انسانی -تاریخ معاصر - هویت اجتماعی - بهداشت یکشنبه تا چهارشنبه
19 محمدمهدی سلیمی فر لیسانس زبان انگلیسی زبان خارجه شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
20 یداله شرفی فوق لیسانس فیزیک فیزیک 2 و 3 یکشنبه - سه شنبه
21 بهنام شمشادی لیسانس جغرافیا جغرافیای دهم، یازدهم و دوازدهم - اقتصاد شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
22 غلام عباس صیادی لیسانس ادبیات فارسی 1 و 3 - نگارش 3 - علوم وفنون ادبی 2 یکشنبه - سه شنبه
23 مجتبی قربانی فوق لیسانس ریاضی تمامی دروس زیرمجموعه ی ریاضی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
24 اسماعیل کاریزی فوق لیسانس ادبیات فارسی نگارش دهم- فارسی دوازدهم تمام وقت
25 رمضان قنبری لیسانس دبیری ریاضی ریاضی دهم و یازدهم شنبه - دوشنبه
27 محمدحسین لطفی فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث دین و زندگی 1 ، 2 و 3 شنبه - دوشنبه
28 مجید محب زاده فوق لیسانس فلسفه فلسفه، منطق، جامعه شناسی، بهداشت دوشنبه
29 احد متقیان لیسانس زیست شناسی زیست شناسی شنبه - دوشنبه
30 هوشنگ مرادی فوق لیسانس ریاضی تمامی دروس زیرمجموعه ی ریاضی شنبه -یکشنبه - دوشنبه
31 مجتبی مرزبان لیسانس زمین شناسی زمین شناسی دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
32 داریوش معصومی لیسانس دبیری ریاضی ریاضی دهم و یازدهم شنبه - یکشنبه
33 محسن مهدی دخت فوق لیسانس فلسفه و کلام اسلامی فلسفه،منطق،جامعه شناسی، روان شناسی، عربی، تحلیل فرهنگی شنبه -یکشنبه - دوشنبه
34 عبد الرحیم مهر پیما لیسانس عربی عربی 1 و 2 شنبه
35 سیدحسین موسوی لیسانس فیزیک فیزیک یکشنبه-سه شنبه
36 اسداله نوحی لیسانس عربی عربی شنبه