فارسیEnglish

برنامۀ برگزاری امتحانات کتبی دروس غیرنهــایی پایه های دوازدهم در خردادماه 1399

برنامۀ برگزاری امتحانات کتبی دروس غیرنهــایی پایه های دوازدهم  در خردادماه 1399

«دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای»

ردیف

روز و تاریــخ

درس

1

سه شنبه 1399/3/6

نــگــارش

2

پنج شنبه 1399/3/8

مدیریت خانواده

3

شــنبه 1399/3/10

مطالعات فرهنگی (مخصوص دوازدهم انسانی)

ساعت برگزاری امتحانات 9 صبــح

مکان برگزاری: سالن نمازخانۀ دبیرستان

توجه: رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در هنگام برگزاری امتحانات ضروری است.

آپلود نمونه سؤالات و فایل های آموزشی در سایت آموزشگاه

«به نام خدایی که همین نزدیکی است.»

به آگاهی دانش آموزان عزیز می رساند؛ فایل های نمونه سؤالات امتحانی و مطالب درسی جهت استفادۀ شما عزیزان؛ از این پس در سایت آموزشگاه قرار خواهد گرفت.

جهت استفاده و دانلود این مطالب می توانید به بخش «گروه های آموزشی» در صفخۀ اصلی مراجعه نموده در پایه ی مربوط به خود، فایل های بارگذاری شده را مشاهده کنید.